logo male3.JPG, 27kB

Poděkování


Poděkování za rok 2016
Akce, Bukovina bez bariér, konaná 22.5.2016 se vydařila a její příprava i konání a v neposlední řadě splnění jejího cíle - pořízení mobilního sociálního zařízení pro hendikepované na koupaliště v Dolní Bukovině by nemohlo být bez mnoha těch, kteří nám, členům našeho spolku, pomohli. Těmto, a nikoli bezejmeným, patří naše velké poděkování.
Děkujeme!
hokejovému klubu BK Mladá Boleslav
fotbalistům FK Mladá Boleslav
Svazku obcí Střední Pojizeří
HBPO Czech s.r.o.
hasičskému sboru ŠKODA Mladá Boleslav
Cukrárně Za rohem v Mnichově Hradišti
Místní organizaci Českého rybářského svazu Mnichovo Hradiště
Pivovaru Klášter Hradiště
obci Jivina a jejím fotbalistům

velké poděkování v neposlední řadě patří obci Horní Bukovina, za záštitu této akce a jejím představitelům a stávajícím provozovatelům koupaliště manželům Hasalovým a všem jejich pomocníkům

Poděkování za rok 2017
Akce, Bukovina bez bariér, konaná 22.5.2017, 2. ročník se opět vydařil a co je nejdůležitější - akce naplnila svůj cíl, kterým bylo pořízení speciálního pojízdného křesla pro Domov sv.Josefa, pro osoby s roztroušenou sklerózou, v hodnotě 26.000 Kč (dodáno do Domova v září 2017 - výroba na zakázku, viz obr. 1) a polohovacího lehátka pro malého Honzíka Hanuše z Mnichova Hradiště v hodnotě 6.750 Kč (zakázková výroba, předáno v září 2017, viz obr.2) a další finanční podporuna jeho rehabilitační pobytu 5 000 Kč. Pomocnou ruku jsme mohli oběma uvedeným podat ale jen
proto, že našemu spolku pomohlo mnoho dalších, a to nezištně při pořádání celodenní akce, většina z nich již opakovaně. Děkujeme jmenovitě:
hokejovému klubu BK Mladá Boleslav za finanční podporu
vedení fotbalového klubu FK Mladá Boleslav a všem jejich hráčům za finanční podporu
HBPO Czech s.r.o. za finannčí podporu
hokejovému klubu Sparta Praha za podepsaný dres
majiteli Hotelu Malý pivovar a Restaurace Skála v Klášteře Hradišti za darované poukazy
dobrovolným hasičům Horní Bukoviny a jejich manželkám za stříkání pěny a občerstvení
Cukrárně Za Rohem v Mnichově Hradišti za pamětní perníčky
Pivovaru Klášter Hradiště za věcné dárky
obci Jivina a jejím fotbalistům za finanční podporu
paní Pecinové s dětmi za nastudování a sehrání představení pohádky
Baráčníkům z Kláštera Hradiště za krásné taneční představení
Dominikovi Haškovi za jeho Smartdrinky a vlastnoručně podepsaný reprezentační dres
firmě Skládka Klášter za finanční podporu
skautkám z Čelákovic za pomoc při organizaci celé akce, hlavně pohádkového pochodu
oběma sběratelům za zakoupení darovaných dresů a tím finanční podporu
Velké poděkování v neposlední řadě patří obci Horní Bukovina, za záštitu této akce a jejím představitelům za nezištnou pomoc i stávajícím provozovatelům koupaliště manželům Hasalovým a všem jejich pomocníkům.

obrázek 1 - polohovací lehátko

obrázek 2 - pojízdné polohovací křeslo Selectis