logo male3.JPG, 27kB

O nás


19.5.2018 se uskuteční akce BUKOVINA BEZ BARIÉR více ZDE

Představujeme LOVI,z.s. (dříve občanská sdružení)


Název našeho spolku je zkratkou textu „Labor Omnia Vincit Improbus“, neboli „Usilovná práce překoná vše“, spolek vznikl v r. 2013.

Jeho základním cílem je:

 • obecně prospěšná činnost,
 • podpora nebo ochrana osob se zdravotním postižením a znevýhodněných osob,
 • ochrana občanských a lidských práv a práv národnostních menšin,
 • vzdělávání, školení a osvěta (přednášky, semináře),
 • péče o kultivaci mezilidských vztahů,
 • ochrana spotřebitele,
 • ochrana práv seniorů a jejich právní podpora

Náš spolek zahájil realizaci těchto obecně prospěšných projektů

 • Aktivní účast na speciální právní ochraně seniorů, posílení jejich právního povědomí, za účelem zlepšení ochrany seniorů a jejich práv jak vůči cizím osobám, kteří se pokouší seniory zneužívat (prodejci výrobků a služeb vč. změn dodavatelů energií, pronajímatelé apod.), tak i proti zneužívání seniorů ze strany jejich rodin (nájmy, podnájmy, dědictví, darování) či v oblasti sousedských vztahů, zvýšit jejich informovanost, která je o to potřebnější nyní, kdy došlo ke změně celé občansko-právní úpravy a změně mnoha dosud známých pravidel
  realizace probíhá bezplatnými přednáškami v rámci seniorských center, v Praze
  a Středočeském kraji.
 • Pomáhat mládeži při výuce k finanční zodpovědnosti a orientaci ve světě peněz, naučit
  je vycházet s příjmy, nezadlužovat se, a to formou hry v rámci školních klubů při základních školách.
  Realizace je připravena na několika místech Prahy a Středočeského kraje.
 • Finanční příspěvky hendikepovaným spoluobčanům na zakoupení potřebných rehabilitačních pomůcek, umožnění využití nových léčebných postupů a další vhodnou rehabilitaci. Realizaci zajišťujeme získáváním finančních prostředků na námi organizovaných dobročinných sportovních akcích, koncertech, trzích a z finančních darů.
 • Aktivity směrující k podávání podnětů vůči MPSV spojených s návrhy na odstranění znevýhodnění handicapovaných osob při poskytování sociálních dávek, které jsou nastaveny za poslední 3 roky diskriminačně, a to ve spolupráci s dalšími obdobně zaměřenými spolky, občanskými iniciativami, rodiči handicapovaných dětí a sociálními ústavy. Obdobné aktivity realizovat i v jiných případech diskriminační právní úpravy nebo se zapojit do návrhů úpravy společenských vztahů, na které zákon nedostatečně pamatoval (např. v oblasti pracovního práva).

Finanční příspěvky, získané z finančních darů a z našich akcí, chceme použít na:

 • pokrytí potřebných cestovních výdajů, abychom mohli vyjíždět s přednáškami pro seniory i do vzdálenějších okresů a krajů. Lektoři působí a budou působit výhradně bezplatně
 • zakoupení výukových souborů CashFlow k výuce finanční gramotnosti hrou a pokrytí potřebných cestovních výdajů, abychom mohli vyjíždět s tímto projektem pro mládež i do vzdálenějších okresů a krajů
 • na finanční podporu konkrétních hendikepovaných občanů nebo projektů v jejich prospěch, podporu aktivit Domova pod Skalami v Kurovodicích.
 • LOVI,z.s. IČ: 02464187; Lysolajská 12, Praha-Suchdol; Monika Beranová, předseda