logo male3.JPG, 27kB

2016

sipka.JPG, 27kB

prosinec 2016
Po Út St Čt So Ne
1 22.12.2016 se v Základní škole Praha Suchdol uskuteční seminář Jaká občanská práva a povinnosti už mají patnáctiletí z cyklu seminářů pro žáky devátých tříd
seminář vede: Sára Handlová
neveřejná akce
33.12.2016 se v Úněticíkém pivovaru koná vánoční trh na kterém bude i prezentační stánek LOVI s benefičním prodejem výrobků jeho členů 44.12.2016 se v Úněticíkém pivovaru koná vánoční trh na kterém bude i prezentační stánek LOVI s benefičním prodejem výrobků jeho členů
5 6 7 8 9 10 11
1212.12.2016 se od 16.15 hod uskuteční přednáška v Životu90 na téma "Vše o dědění - jak sepsat závěť, kdo dědí, dědické smlouvy, dluhy dědictví" Přednášejí Mgr.Viktor Hatina a JUDr.Zlata Kohoutová 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 

listopad 2016
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6
7 8 9 1010.11.2016 se v místní knihovně Praha-Suchdol od 18h uskuteční přednáška Soukromí a sousedské vztahy, přednáší Mgr.Viktor Hatina a JUDr.Zlata Kohoutová 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 2727.11.2015 bude mít LOVI benefiční stánek v Hostivici.
2828.11.2016 se od 19hod koná benefiční adventní koncert v Bakově nad Jizerou, kostel sv. Bartoloměje
spolupořádá: Římskokatolická farnost v Bakově nad Jizerou
29 30
 

říjen 2016
Po Út St Čt So Ne
1 2
3 4 5 66.10.2016 se v Základní škole, Praha-Suchdol uskuteční seminář Trestní právo z cyklu seminářů pro žáky devátých tříd k základům práva
seminář vede: Viktor Hatina
(neveřejná akce)

7 8 9
10 11 12 13 1414.10.2016 se v Základní škole, Praha-Suchdol uskuteční Příprava simulovaného soudu - trestní procesz cyklu seminářů pro žáky devátých tříd k základům práva
seminář vede: Viktor Hatina
(neveřejná akce)
15 16
17 18 1919.10.2016 pro Základní školu, Praha-Suchdol se na Právnické fakultě UK, tzv. moot court uskuteční simulovaný soudní trestní proces
seminář vede: Viktor Hatina
(neveřejná akce)
20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

září 2016
Po Út St Čt So Ne
1 2 33.9.2016 bude v Roztokách u Prahy prezentační stánek spolku s tvůrčí dílničkou pro děti 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 2828.9.2016 bude na Suchdolském náměstí (Městská část Praha-Suchdol) prezentační stánek spolku s tvůrčí dílničkou pro děti 29 30
 

červen 2016
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 44.6.2015 se spolek zapojí do tvorby programu Festivalu bez hranic v Domově Pod Skalami, Kurovodice. 5
6 7 88.6.2015 se v CAP Mazurská, Praha 8 od 13.30 uskuteční přednáška Právo a bydlení, soukromí a sousedské vztahy
přednáší: Mgr.Viktor Hatina
9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 2626.6.2015 se bude na Praze 9 - Horní Počernice konat klubová výstava Hovaward Klubu ČR, na které bude i prezentační a benefiční stánek spolku LOVI.
27 28 29 30
 

květen 2016
Po Út St Čt So Ne
1
2 3 4 5 6 7 8
99.5.2016 se na Základní škole Praha- Suchdol uskuteční seminář "Tvorba zákonů v Parlamentu ČR"
seminář vede JUDr.Zlata Kohoutová
(neveřejná akce)
10 11 1212.5.2016 se od 18 hodin v knihovně Suchdol uskuteční přednáška Jak si poradit s exekucí (jak reagovat na doručované písemnosti v zahájeném exekučním řízení a jakou právní ochranu může povinný využít).
Přednáší: Mgr. Michaela Hermanová
13 1414.5.2016 Únětický pivovar spaví 5. výročí a náš propagační a prodejní stánek bude u toho.
Výtěžek z prodeje půjde na podporu spolkem pořádaných bezplatných vzdělávacích akcí seniorů a mládeže.
15
16 1717.5.2016 pro velký zájem byla přidána přednáška Zorientujte se v dědickém právu aneb kdo a jak dědí, která se uskuteční od 14 hod. v CAP, Mazurská Praha 8
přednáší Mgr. Viktor Hatina, JUDr. Olga Fišerová
18 1919.5.2016 se na Základní škole Praha- Suchdol uskuteční seminář "Sportovní právo"
seminář vede JUDr.David Kohout, PhD.
(neveřejná akce)
20 21 2222.5.2016 se bude od 13 hodin na koupališti v Horní Bukovině konat zábavné odpoledne Bukovina bez bariér. Odpoledne je určeno pro hendikepované občany a jejich rodiny, ale nejen pro ně.
23 24 2525.5.2016 od 9 hod se pro Základní školu, Praha-Suchdol uskuteční neveřejný seminář Fungování českého Parlamentu - 2.část z cyklu seminářů pro žáky devátých tříd k základům práva
garant:JUDr.Zlata Kohoutová
26 27 28 29
30 31  

duben 2016
Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4 55.4.2016 se v KLAS Praha - Suchdol uskuteční přednáška Senior a právo
přednáší přednáší: JUDr.Zlata Kohoutová
(neveřejná akce)
66.4.2016 se od 13:00 ve Středisku komplexní sociální péče, Kladno, uskuteční přednáška Změny v dědickém právu
přednáší: Kateřina Hricová a JUDr.Zlata Kohoutová
7 8 9 10
1111.4.2016 se od 16.30 v Životu 90, Praha 1 uskuteční přednáška Jak se mají chovat sousedé
(aneb sousedská práva)

přednášejí Mgr.Viktor Hatina a JUDr.Zlata Kohoutová
1212.4.2016 pro velký zájem byla přidána přednáška Zorientujte se v dědickém právu aneb kdo a jak dědí, která se uskuteční od 14 hod. v CAP, Mazurská Praha 8
přednáší Mgr. Viktor Hatina, JUDr. Olga Fišerová
13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
 

březen 2016
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 1515.3.2016 se na Základní škole Praha - Suchdol skuteční seminář "Nezletilí a pracovní, rodinné a majetkové právo"
seminář vede Kateřina Hricová
(neveřejná akce)
16 17 18 19 2020.3.2016 se v Bakově nad Jizerou koná Velikonoční jarmark kde bude stánek spolku s prodejem výrobků členů, výtěžek z prodeje půjde na podporu seniorských kursů právního vzdělávání
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
 

únor 2016
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 99.2.2016 pro velký zájem byla přidána přednáška Zorientujte se v dědickém právu aneb kdo a jak dědí, která se uskuteční od 14 hod. v CAP, Mazurská Praha 8
přednáší Mgr. Viktor Hatina, JUDr. Olga Fišerová
10 11 12 13 14
15 1616.2.2016 se na Základní škole Praha - Suchdol skuteční seminář k základním lidským právům
seminář vede Kateřina Hricová
(neveřejná akce)
17 18 19 20 21
2222.2.2016 se od 16.00 v Životu 90 uskuteční přednáška Nová úprava dědického práva
přednášejí Kateřina Hricová a JUDr.Zlata Kohoutová
23 24 25 26 27 28
29
 

leden 2016
Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 1414.1.2015 se od 18.00 v Místní knihovně Městské části Praha Suchdol uskuteční přednáška Bydlení v družstevním nebo vlastním bytě, či v nájmu
přednáší JUDr.Zlata Kohoutová a Viktor Hatina
1515.1.2016 se v Základní škole, Praha-Suchdol uskuteční seminář spotřebitelské dovednosti a zkušenosti pro nezletilé z cyklu seminářů pro žáky devátých tříd k základům práva
seminář vede: Viktor Hatina
(neveřejná akce)
16 17
1818.1.2015 se od 16.30 v Životu90 uskuteční přednáška Právní otázky bydlení v nájemním bytě, družstevním bytě a bytě v osobním vlastnictví. Dispozice s byty a rodinnými domy
přednáší JUDr.Zlata Kohoutová a Viktor Hatina
1919.1.2015 se od 14.00 v Seniorském klubu, Horní Počernice, Chvalská tvrz uskuteční přednáška Bydlení v družstevním nebo vlastním bytě, či v nájmu
přednáší JUDr.Zlata Kohoutová a Viktor Hatina
20 21 22 23 24
2525.1.2015 se od 14.00 v CAP, Praha 8 uskuteční přednáška Změny v úpravě dědického práva
přednáší JUDr.Zlata Kohoutová a Viktor Hatina
26 27 28 29 30 31