logo male3.JPG, 27kB

O nás


Představujeme LOVI,z.s. (dříve občanská sdružení)


Název našeho spolku je zkratkou textu „Labor Omnia Vincit Improbus“, neboli „Usilovná práce překoná vše“, spolek vznikl v r. 2013.

Jeho základním cílem je:

 • obecně prospěšná činnost,
 • podpora nebo ochrana osob se zdravotním postižením a znevýhodněných osob,
 • ochrana občanských a lidských práv a práv národnostních menšin,
 • vzdělávání, školení a osvěta (přednášky, semináře),
 • péče o kultivaci mezilidských vztahů,
 • ochrana spotřebitele,
 • ochrana práv seniorů a jejich právní podpora

Náš spolek zahájil realizaci těchto obecně prospěšných projektů

 • Aktivní účast na speciální právní ochraně seniorů, posílení jejich právního povědomí, za účelem zlepšení ochrany seniorů a jejich práv jak vůči cizím osobám, kteří se pokouší seniory zneužívat (prodejci výrobků a služeb vč. změn dodavatelů energií, pronajímatelé apod.), tak i proti zneužívání seniorů ze strany jejich rodin (nájmy, podnájmy, dědictví, darování) či v oblasti sousedských vztahů, zvýšit jejich informovanost, která je o to potřebnější nyní, kdy došlo ke změně celé občansko-právní úpravy a změně mnoha dosud známých pravidel
  realizace probíhá bezplatnými přednáškami v rámci seniorských center, v Praze
  a Středočeském kraji.
 • Finanční příspěvky hendikepovaným spoluobčanům na zakoupení potřebných rehabilitačních pomůcek, umožnění využití nových léčebných postupů a další vhodnou rehabilitaci. Realizaci zajišťujeme získáváním finančních prostředků na námi organizovaných dobročinných sportovních akcích, koncertech, trzích a z finančních darů.
 • Aktivity směrující k podávání podnětů vůči MPSV spojených s návrhy na odstranění znevýhodnění handicapovaných osob při poskytování sociálních dávek, které jsou nastaveny za poslední 3 roky diskriminačně, a to ve spolupráci s dalšími obdobně zaměřenými spolky, občanskými iniciativami, rodiči handicapovaných dětí a sociálními ústavy. Obdobné aktivity realizovat i v jiných případech diskriminační právní úpravy nebo se zapojit do návrhů úpravy společenských vztahů, na které zákon nedostatečně pamatoval (např. v oblasti pracovního práva).

Finanční příspěvky, získané z finančních darů a z našich akcí, chceme použít na:

 • pokrytí potřebných cestovních výdajů, abychom mohli vyjíždět s přednáškami pro seniory i do vzdálenějších okresů a krajů. Lektoři působí a budou působit výhradně bezplatně
 • na finanční podporu konkrétních hendikepovaných občanů nebo projektů v jejich prospěch, podporu aktivit Domova pod Skalami v Kurovodicích.
 • LOVI, z.s. IČ: 02464187; Na Vysoké 242/18, Praha 5; JUDr. Zlata Kohoutová, předseda