logo male3.JPG, 27kB

MOOT COURT z 25.11.2015 pro žáky ZŠ Praha-Suchdol na Právnické fakultě UK


simulovaný trestní proces, kde žáci vystupují jako soudci, obhájci, žalobci i jako obžalovaní a formou "hry" se učí základům trestního práva a především procesním pravidlům soudního řízení