logo male3.JPG, 27kB

Naše petice



Petice za přijetí právní úpravy navrácení původní výše příspěvku na péči pro handicapované občany
My, níže podepsaní žádáme Ministerstvo práce a sociálních věcí, Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky a Senát České republiky, aby podnikly urychlené kroky k přijetí změny zákona o sociálních službách:

  1. 1. kterou budou nově nastavena objektivní kritéria pro posouzení stupně závislosti osoby žádající příspěvek na péči ;
  2. 2. kterou bude upravena výše příspěvku na péči pro osoby do 18 let a starší 18 let na výši platnou před změnou přijatou zákony č. 364/2011 Sb. a 366/2011 Sb.,
  3. 3. kterou budou nově nastavena objektivní kritéria pro posouzení stupně závislosti osoby žádající příspěvek na péči ;
  4. 4. kterou bude upravena výše příspěvku na péči pro osoby do 18 let a starší 18 let na výši platnou před změnou přijatou zákony č. 364/2011 Sb. a 366/2011 Sb.,

neboť:
protestujeme proti změně předpisů, na jejichž základě došlo k dramatickému snížení příspěvku na péči handicapovaným osobám v rámci tzv.Drábkových sociálních reforem. Tato zákonná úprava nastavila posuzování osoby namísto původních 36 kritérií nově podle deseti základních životních potřeb. Podle nového nastavení není možné nárok na příspěvek na péči objektivně posoudit a v důsledku toho se stovky příjemců propadly do nižších kategorií a přišly i o třetinu příspěvku, aniž by se změnila jejich situace; některým byl odebrán úplně. Zcela zásadní je zhoršení situace u dětí i dospělých osob, zcela odkázaných na pomoc druhých. Nejvíce jsou postiženy rodiny, které se rozhodly o handicapované pečovat osobně, tedy fungovat tak, jak morálně rodina fungovat má. V takovém případě musí rodič nebo jiný člen rodiny opustit své zaměstnání a pak je snížení příspěvku až o 3000 Kč měsíčně při přeřazení do nižší kategorie velmi významné. Tato částka chybí i samotným handicapovaným, kteří si za ní musejí pořizovat pečovatele, asistenty ve škole, léky, pomůcky, platit dopravu k lékaři nebo do školy apod. Na volnočasové vyžití nebo dovolenou už určitě nezbývá. Stát přitom na jedné straně vynakládá v podstatě nepřiměřené prostředky na bydlení v sociálních ubytovnách, ze kterých profitují podivní provozovatelé a na druhé straně diskriminuje skupinu handicapovaných snížením jejich již tak omezeného životního standardu. Co se stane s jejich kvalitou života? Teplo, postel a jídlo dostanete přece i ve vězení.
I přes sliby ze strany MPSV, dané na podzim 2013, se v této oblasti nic pro handicapované stále nedělá.
Děkujeme.

Petice bude předána Ministerstvu práce a sociálních věcí, Poslanecké sněmovně České republiky a Senátu České republiky.

Petici podává: LOVI, z.s., se sídlem Na Vysoké II 242/18, IČ: 02464187
zastoupený předsedou Rady Danielou Flanderkovou