logo male3.JPG, 27kB

Poděkování


Akce, Bukovina bez bariér, konaná 22.5.2016 se vydařila a její příprava i konání a v neposlední řadě splnění jejího cíle - pořízení mobilního sociálního zařízení pro hendikepované na koupaliště v Dolní Bukovině by nemohlo být bez mnoha těch, kteří nám, členům našeho spolku, pomohli. Těmto, a nikoli bezejmeným, patří naše velké poděkování.
Děkujeme!
hokejovému klubu BK Mladá Boleslav
fotbalistům FK Mladá Boleslav
Svazku obcí Střední Pojizeří
HBPO Czech s.r.o.
hasičskému sboru ŠKODA Mladá Boleslav
Cukrárně Za rohem v Mnichově Hradišti
Místní organizaci Českého rybářského svazu Mnichovo Hradiště
Pivovaru Klášter Hradiště
obci Jivina a jejím fotbalistům

velké poděkování v neposlední řadě patří obci Horní Bukovina, za záštitu této akce a jejím představitelům a stávajícím provozovatelům koupaliště manželům Hasalovým a všem jejich pomocníkům